Tjenester

Oslo Stevedore Selskap AS

VI LEVERER KOMPETANSE OG FLEKSIBLE LØSNINGER

Bulk

 

 

Vi tilbyr lasting, lossing og lagring av bulk. Vår havne-terminal har som formål å være våre kunders «forlengede arm» for ekspedering av alle transportenheter som leverer og henter på havne-terminalen.

Stykkgods

 

 

OSS vil i løpet av året ha eget lager på kai for lasting, lossing, mottak og utlevering av paller, Big Bags og andre stykkgodsrelaterte produkter.

Prosjektlast

 

 

OSS vil på forespørsel bistå i forbindelse med lossing og lasting av prosjektlaster som passer for terminalen.

 

 

Ta kontakt med oss for et tilbud