Hjem

Oslo Stevedore Selskap AS

VI LEVERER KOMPETANSE OG FLEKSIBLE LØSNINGER

Din forlengende arm for skipslast i Oslo


Oslo Stevedore Selskap AS (OSS) er en tjenesteleverandør i Oslo Havn med hovedfokus på bulk og stykkgods.


OSS er etablert på Kneppeskjæret i Oslo.


OSS er et Stevedore selskap med fokus på terminal- og logistikktjenester på sjø


Et tilbud som fremmer sjøtransporten og sparer miljøet.

 

VI SØRGER FOR AT ANKOMST OG AVGANG PÅ OSLO HAVN SKJER MED PERSONLIG OPPFØLGING, DET SIKRER AT LEVERANSENE UTFØRES SOM AVTALT.

Fra vei til sjø


Et skipsanløp sparer veier og miljøet for hundrevis av lastebillass.


Miljøet angår oss alle og vi må bidra til å redusere våre CO2 utslipp. De fleste bedrifter i dag har enten et internt krav til reduksjon av CO2 eller har krav fra sine kunder. Utslipp måles pr. tonnkilometer, hvor sjøtransporten er meget besparende i forhold til landverts transport.