NYHETER

Oslo Stevedore Selskap AS

VI LEVERER KOMPETANSE OG FLEKSIBLE LØSNINGER

Nyheter


Ny aktivitet på Ormsund


OSLO HAVN KF, MANDAG 25. APRIL 2016


I dag åpnet Norstone en terminal på Ormsund, som vil forsyne byggebransjen i Oslo med singel, grus og pukk. Varene skipes fra Norstones verk på Tau og Dirdal i Rogaland, og med effektive sjøtransportløsninger ønsker de å konkurrere med masser som i dag transporteres inn til Oslo på bil.


Skipet «Fensfjord» på 5500 tonn vil losse selv med egen kran. Operatør for Norstone er OSS (Oslo Stevedoringselskap). Klikk for mer.

ShortSeaShipping: Bulk nær Oslo sentrum


HANS KRISTIAN HARAM 2. MAI 2016


"Vi nyter godt av den sentrale beliggenheten til den nye bulkterminalen på Ormsund", sier Lars Erik Marcussen, befraktningssjef i Norstone.


Kjøreavstanden til utbyggingen rundt Bispevika i Oslo sentrum er  bare 3 km. Alternativ transport må kjøre fra Ski, Asker og andre steder.


Dette gjør at vi har lave transportkostnader og det er bra for miljøet og bra for trafikken rundt Oslo. Klikk for mer.